A-Katsastus Oy • EuroPark Finland Oy www.europark.fi • AutoParkki Norden Oy www.autoparkki.fi • Yara Suomi Oy www.yara.fi
• Eastman-Taminco Finland Oy www.AIV.fi • Vitaseege Oy / Alpro www.alpro.fi
• Verso Food Oy www.versofood.fi • Valtatie 7 Oy www.vt7.fi • Ulcona Oy www.ulcona.fi • Qentinel Oy www.qentinel.com
• Scanoffice Oy www.scanoffice.fi • Puls Nutrition Ltd www.pulsnutrition.com
• DMK Finland Oy www.dmkfinland.fi • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) • Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
• Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES) • Liikenneturva SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry • Sisäministeriö / www.poliisinpaiva.fi
• Työturvallisuuskeskus (TTK) • TIVIA ry www.tivia.fi
• Valtiovarainministeriö www.findikaattori.fi • Työ- ja elinkeinoministeriö TEM/Green Growth & Cleantech Summit

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Coodi Oy
Kalevankatu 36 C, 00180 Helsinki